Renovácie hláv vrátane defektoskopia

Video

Renovace hlav

Renovácie hláv na moderných strojoch firmy SUNNEN, tlakovanie na vysoko kvalitnom modernom stroji pre detekciu prasklín a brúsenie dosadacích plôch na strojoch firmy BERCO.

Dopyt

*Zvýraznené položky sú povinné.

  • OPRAVY MOTOROV

    Montážny úsek pre kompletácie motorov a polomotor vrátane možnosti demontáže z vozidiel a garančných prehliadok.

    Opravy a renovácie dieselových motorov a polomotor všetkých značiek.