Opravy a renovácie komponentov pre motory

Video

Renovace komponentů

Opravy a renovácie motorov respektíve ich komponentov vykonávame na strojoch od firiem SUNNEN, Rottler, BERCO, TOS, AMC - scho, WMW, SOMET MIRA, BORGO, CETOS.

Na týchto strojoch sa vykonáva potrebné opravy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou správnej činnosti motora po jeho úplnom skompletování. Na nižšie uvedených fotografiách Vám popíšeme, k čomu sú stroje určené.

Frézovanie horného uloženia, zatočenie pre valce a oprava uloženia O-krúžkov

Horizontálne vyvrtávanie

Najčastejšie použitie pre opravy uloženie kľukové hriadele, vačkové hriadele a uloženie pre O krúžky valcov. Využitie sa tu nájde aj pri opravách poškodených závitov, uloženie pre mrazové zátky a dosadacích plôch ostatných komponentov. Výhodou tohto stroja je presné digitálne odmeriavanie, teda presnosť je tu zaručená.

Brúsiace, vŕtacie a honovacie stroje

Ďalší dôležitý krok pri opravách blokov motora sa týka oprava - brúsenie horného uloženia a zatočenie hrdiel (variant mokré valca) voči rovine horného uloženia. Vyvrtávacie a honovacie stroje slúžia pre vývrt a honovanie pre prebrusovať piesty. Ak už táto varianta opravy nie je možná, alebo sa prebrusovať piestami nedodávajú, je tu aj možnosť vsadenia suchých valcov, nech výrobcom motorov dodávaných na potrebný rozmer, či vlastnej výroby podľa únavy a poškodenia bloku. Výroba týchto valcov lipnú na presnosti brúsenie, dôrazu kvality zvoleného materiálu a výsledkom je správne zabehnutie nových piestnych krúžkov. Naša firma má pre tieto účely zakúpené stroje nech staršieho prevedenia, ktoré sú po celkovej generálnej oprave a nové najmodernejšie s digitálnym odmeriavaním a funkčnosťou samoodměřování.

Brúsenie a vyvažovanie kľukových hriadeľov

Ako sa hovorí, srdcom motora je aj kľukový hriadeľ. Pri oprave kľukových hriadeľov platia pravidlá ako u ostaných obrábanie. Presnosť brúseného priemeru ojničného a hlavných čapov vrátane dodržania roviny po celkovom obrúsení. Po tej sa vykonáva tlakový a mechanický výplach od usadených nečistôt, karbónu a pri zadretiu od úlomkov ložísk. Samozrejmosťou je vyváženie, nakonzervovanie a zabalenie pred vlastnou montážou.

Renovácia ojníc

Po obrúsení kľukové hriadele prichádza krok opravy ojníc. Vykonáva sa podrazenie deliace roviny spodného oka, ktorá je prevádzkou opotrebovaná, alebo mechanicky poničená pri nevhodnej demontáži. Po dokončení opravy týchto deliaceho plôch sa vykonáva honovanie na rozmer udávaný výrobcom pre presné vsadenie a použití opäť originálnych panvou. Ďalšie renovácie sa presúva na uloženie pre puzdro písního čapu. Hoci sa to v niektorých prípadoch nezdá byti viditeľné, plocha uloženie pre puzdro piestneho čapu je oválna a taktiež mechanicky poškodená. Musíte nasledovať vývrt pre abnormálne puzdro, nalisovanie a presný vývrt pre Danny piestne čap s udávanou vôľou. Následný a finálnej úkon je Vyuhľovanie a prevážanie hmotnosti skompletizované sady pre motor.

Sústružnícke práce, brúsenie

Sústružnícke práce, brúsenie hriadeľov, zotrvačníkov, prítlačných dosiek, kotúčov, olejových čerpadiel a rôznych komponentov, kde je potrebné roviny dosadacích plôch a frézovacie úkony. Aj tieto stroje sú nevyhnutnou súčasťou náplňou našej opravárenskej činnosti.

Dopyt

*Zvýraznené položky sú povinné.

  • OPRAVY MOTOROV

    Montážny úsek pre kompletácie motorov a polomotor vrátane možnosti demontáže z vozidiel a garančných prehliadok.

    Opravy a renovácie dieselových motorov a polomotor všetkých značiek.